Apprix uutiset & blogit

helena_bw
Apprixin Help­des­kistä vastaa ”ita­lia­lais­suo­ma­lainen” Helena Kek­konen. Miten kii­te­tyllä pal­ve­lua­sen­teella varus­tettu ammat­ti­lainen kohtaa verk­ko­kou­lu­tusten teki­jöiden toiveet ja kysymykset? 
Uudet nettisivut
Ter­ve­tuloa tutus­tumaan uusiin net­ti­si­vui­himme, jotka ovat visu­aa­li­selta ilmeeltään sel­keämmät ja -kuten toi­vomme - entistä käyttäjäystävällisemmät. 
Työssä oppiminen 1
Miten perehdyit teh­tä­viisi nykyi­sessä työssäsi? Entä muis­tatko miten koit ensim­mäiset työ­päiväsi nuorena kesä­työn­te­kijänä tai harjoittelijana? 
Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus