Legal- ja yritysjuridiikka eLearningit

Lait ja säädökset, globaali yritysjuridiikka, sertifioinnit ja standardit – vain harva meistä pärjää pykäläviidakossa omillaan, mutta kun käytössä on oikea työkalu ja asiantuntijuus, oppimisesta tulee käytännönläheistä ja mitattavaa.

Kokemus opettaa: kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö ja yrityskohtaiset liiketoimintatavat ovat meidän apprixlaisten arkista työtä. Apprix Builder® on digitaalinen ratkaisu, joka edistää oppimista ja jalkauttaa standardeihin ja sertifikaatteihin perustuvat toimintatavat tehokkaasti halutuille kohderyhmille – koosta ja sijainnista riippumatta. Builder-koulutus osallistaa ja kannustaa oppimaan!

Toimintatavat tutuksi & osaamisen jalkautus

Miten toimintatavat, prosessit ja ohjeet havainnollistetaan työntekijöille tai yhteistyökumppaneille? Entä Anti-Bribery, Insider Policy, Competition Compliance ja GDPR? Tai rutiinitoimenpiteisiin liittyvät yksityiskohdat, sudenkuopat ja niksit, jotka ovat tähän asti olleet vain konkareitten tai valittujen asiantuntijoitten tiedossa?
Builder verkkokoulutuksessa olennaista on vuorovaikutus ja henkilökohtaisuus. Se on yhdistelmä vankkaa tietotaitoa ja sparrausta, innovatiivista teknologiaa ja CAN DO -asennetta. Tämän kaiken ohella Apprix Builder® kerää tietoa, tunnustelee mielipiteitä tai kokemuksia, ja selvittää tulevia kehityskohteita, osana yrityksen omaa statistiikan hallintaa.

Jatkuvaa oppimista, sertifikaatteja ja standardeja

Jotta standardien ja sertifikaattien hallinta helpottuu; Builderin avulla osaaminen on mitattavissa, ja päivitettävissä tarvittavin ajanjaksoin.

Haluatko että työntekijäsi saavat säännöllisin väliajoin automaattisen muistutuksen suoritettavista verkkokursseista? Tai ovatko vaatimukset muuttuneet – olisiko syytä tarkentaa koulutuksesta saatavan suoritusmerkinnän kriteereitä? Apprix Builder® on helposti muokattava ja monipuolinen työkalu, joka tarjoaa yhdenmukaisen koulutuksen erilaisille kohderyhmille.

Yhdenmukainen perehdytys rajattomalle määrälle oppijoita

Määrittele kohderyhmä ja jaa ajantasainen ja tutkitusti tehokas koulutus helposti edelleen!

Builder – SaaS-palvelua kehitetään kaiken aikaa. Kun Apprix Builder® integroidaan esimerkiksi asiakkaamme HR-järjestelmään, työnantaja näkee, että jokainen työntekijä on suorittanut tarvittavat perehdytykset ja kurssit.

Entä yhteistyökumppanit?

Builder-koulutus voi perehdyttää myös yrityskumppanit tai asiakkaat valittuihin teemoihin – esimerkiksi kilpailulakiin, kansainväliseen kauppaan tai yrityksen omaan liiketoimintamalliin – tosielämää simuloivat case-tehtävät tuovat haastavat juridiset työelämän tilanteet käytäntöön. Verkkokoulutus osana kulunvalvontaa on helppo hallinnoida ja varmistaa turvallisuuden.

Etätyö ja panostus digitaalisuuteen

Etätyön lisääntyessä organisaatioilla on haaste ylläpitää osaamista ja motivaatiota. Apprix Builder® on digitaalinen ratkaisu, joka on kuin luotu henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tueksi uuden normaalin arkemme keskellä. Kansainvälisissä organisaatioissa koulutukset on helppo jakaa eri maihin tai liiketoimintayksikköihin. Builder-koulutus osallistaa ja kannustaa oppimaan!
Verkkokoulutusten aiheita.