Apprixilla jokainen päivä on työturvallisuuspäivä ja meillä on sama tavoite kuin asiakkaillamme – nolla tapaturmaa työssä.

Tilastoissamme on jo satoja tuhansia koulutussuorituksia sadoista turvallisuuskoulutuksista. Oli kyseessä sitten turvallisuus rakennustyömaalla, voimalaitosalueella, varastoissa tai ihan tavan toimistolla, me tiedämme, kuinka juuri sinne laaditaan toimiva, ennaltaehkäisevä ja kaikki työntekijät osallistava turvallisuusperehdytys – toki juuri sinun yrityksesi haasteet huomioiden.

Missä teillä tapahtuu eniten huteja työturvallisuudessa, mikä on työntekijöiden yleisin kompastuskivi? Kerro se meille ja me varmistamme, että niin se kuin kaikki muutkin turvallisuustekijät koulutetaan mahdollisimman havainnollistavasti ja tehokkaasti interaktiivisten koulutusmateriaalien ja ymmärryksen varmistavien tehtävien avulla. Samalla pääset keräämään työntekijöiltä tietoa siitä, mikä heitä mietityttää turvallisuudessa eniten, sekä parannat työntekijöiden luottamusta työnantajaan samalla kun työtapaturmat sekä läheltä piti -tilanteet vähenevät.

Työtapaturma maksaa yritykselle keskimäärin 6000 euroa.

Näin kertoo Työterveyslaitos. Hinta voi olla moninkertainen, mikäli tapaturma on vakava. Työntekijälle se maksaa luottamuksen työnantajaan sekä mahdollisesti koko työuran.

Työturvallisuuspäivän lähtökohtana on linjaus siitä, että turvallinen ja terveellinen työympäristö on jokaisen työntekijän oikeus. Työturvallisuus vaikuttaa niin työmotivaatioon, työssä jaksamiseen kuin työhyvinvointiinkin. Työturvallisuuden varmistamisella parannat siis sekä työntekijöiden tulosta että sitoutat heitä.

Yli 20 vuoden kokemuksella Apprix auttaa yrityksiä toteuttamaan turvallisen työympäristön selkeiden, esimerkkejä ja tehtäviä sisältävien sekä pedagogisesti tehokkaiden verkkokoulutusten avulla. Apprixin pitkällä kokemuksella, pedagogisella osaamisella ja teknisellä tietämyksellä voimme auttaa myös sinun yritystäsi saavuttamaan turvallisemman työympäristön, tyytyväisemmät työntekijät ja pienemmät kustannukset. Työturvallisuuteen investoimalla jokainen työtapaturma ja työperäinen sairaus on ehkäistävissä.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa tapahtui 137 000 työtapaturmaa.

Pelkkä teksti tai puhe ei vielä riitä takaamaan sitä, että työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät tulevat työntekijöille tutuksi ja muuttuvat osaksi jokapäiväistä tekemistä. Siksi me Apprixilla:

  • Lisäämme koulutuksiin arkielämän tositilanteita simuloivia case-tehtäviä, jotka laittavat oppijan toden teolla ajattelemaan omaansa sekä muiden turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
  • Keräämme asiakasyrityksen omiin järjestelmiin integroitavissa olevaa statistiikkaa koulutussuorituksista sekä muistutamme, kun koulutussuoritus on vanhentumassa ja työntekijän tulee suorittaa koulutus uudelleen
  • Pyydämme koulutuksissa palautetta sekä kehotamme pohtimaan turvallisuuteen liittyviä tilanteita, murheita sekä ajatuksia omin sanoin, jolloin työntekijä syventyy miettimään aihetta omakohtaisesti samalla kun työnantaja saa kerättyä arvokasta tietoa työntekijöitään mietityttävistä asioista

Luodaan yhdessä turvallisempi huomen!