Työelämä digitalisoituu, aitoa vuorovaikutusta kaivataan enemmän, elinikäistä oppimista korostetaan ja yhdenvertaisuuteen panostetaan entistä enemmän. Kaikki nämä ovat positiivisia muutoksia nykyajan työelämässä ja niiden merkitys korostuu varmasti entisestään tulevaisuudessa. Lue, kuinka me Apprixilla olemme ottaneet nämä asiat huomioon ja miten voimme auttaa sinunkin organisaatiotasi panostamaan näihin avainasioihin Apprix Builderin avulla!

Työelämän digitalisoituminen – Kaikki tarvittava koulutusmateriaali yhdessä paikassa

Monilla yrityksillä ja organisaatioilla on kertynyt vuosien mittaan paljon erilaista materiaalia, kuten ohjeistuksia erilaisten työssä tarvittavien työkalujen käytöstä sekä monenlaisia ohjenuoria työtapoihin, työyhteisön arvoihin tai vaikkapa laki-, HR- tai työturvallisuuskäytänteisiin. 

Eikö olisikin käytännöllistä, jos näistä tärkeitä ohjeistuksia sisältävistä dokumenteista, PowerPointeista ja loputtomista intrasivuista sekä Drive-tiedostoista olisi järjestelmälliset, napakat ja tehokkaat verkkokoulutukset, kaikki samassa paikassa? Koulutuksia ja perehdytyksiä voisi järjestellä kategorioihin aiheen mukaan, tietyn osaajaryhmän koulutukset voisi kohdistaa juuri tälle oikealle porukalle, ja tiedot suorituksista päivittyisivät automaattisesti HR-järjestelmiin… Kuulostaisiko houkuttelevalta? Juuri tähän tarkoitukseen me olemme luoneet nykyaikaisen, tehokkaan ja monenlaisiin koulutuksiin ja perehdytyksiin soveltuvan Apprix Builder -verkkokoulutustyökalun.

Mikä parasta, sinun ei edes tarvitsisi itse miettiä, kuinka muodostaa jo olemassa olevista materiaaleista mielenkiintoisia, loogisia ja pedagogisesti tehokkaita verkkokoulutuksia, sillä me tekisimme sen puolestasi! Mikäli haluat kuitenkin muuttaa materiaalit itse verkkokoulutukseksi, sekin tietysti onnistuu – siinä tapauksessa opastamme ja koulutamme sinulle mielellämme, miten saat hyödynnettyä Builderia parhaiten. Jos puolestaan ilmenee tarve kokonaan uudelle koulutukselle, johon materiaaleja ei olekaan vielä valmiina, ei sekään haittaa! Silloin sparraillemme mielellämme useammastakin asiantuntijasta koostuvalla joukolla kanssasi, millainen verkkokoulutus ilmenneeseen tarpeeseen olisi kaikista paras. 

Työelämän digitalisoituessa monet kokevat myös informaation sirpaloituvan ja kun tietoa on saatavilla liikaa, uhkaa myös informaatioähky. Toisaalta kirjoitettuja ohjeita voi olla liian vähän, kun tavat toimia on koulutettu uusille tekijöille suullisesti – tällöin vaarana on myös, että ohjeet muuttuvat hieman joka koulutuskerralla ja tärkeitä asioita putoaa pois tai niitä tulee lisää kouluttajan omien kokemusten pohjalta. On siis kaikkien etu, että ohjeistus mietitään loppuun saakka ja koulutetaan kaikille yhdenmukaisesti, jotta kaikki tärkeät asiat varmasti jäävät mieleen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ohjeistusta voisi kehittää, sillä Builderilla tehtyjä koulutuksia on helppo muokata tarpeen mukaan tai vaikkapa tehdä samasta aiheesta useampi koulutus hieman eri kohderyhmille. Tästä syystä koulutuksen päätteeksi pyydetään yleensä myös palautetta, mikä auttaa kehittämään koulutusta eteenpäin. 

Eikö olisikin käytännöllistä, jos tärkeitä ohjeistuksia sisältävistä dokumenteista, PowerPointeista ja loputtomista intrasivuista sekä Drive-tiedostoista olisi järjestelmälliset, napakat ja tehokkaat verkkokoulutukset, kaikki samassa paikassa? Mikä parasta, sinun ei edes tarvitsisi itse miettiä, kuinka muodostaa jo olemassa olevista materiaaleista mielenkiintoisia, loogisia ja pedagogisesti tehokkaita verkkokoulutuksia, sillä me tekisimme sen puolestasi!

Vuorovaikutus korostuu – Tehokkaat verkkokoulutukset jättävät enemmän aikaa työssäoppimiselle

Etenkin koronapandemian jäljiltä monet työpaikat hakevat sopivaa tasapainoa etä- ja lähityön välillä. Osa kaipaa enemmän kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta ja toivoo enemmän yhteistä työskentelyaikaa toimistolla muun tiimin kanssa, osa taas kokee saavansa tarpeeksi tukea tiimiltään myös Teamsin, Slackin tai muun käytössä olevan pikaviestinkanavan kautta, eikä saa lisäarvoa työskentelyyn toimistolle tulemisesta. Kuuluivat organisaatiosi työntekijät kumpaan kastiin tahansa, tehokas ja tiivis, mutta pedagogisesti ansiokas verkkokoulutus hyödyttää kaikkia osapuolia.

Kun työn teoriaan painottuvat osa-alueet käydään läpi mielenkiintoisella, osallistavalla, sopivasti pelimäisellä ja helposti pureskeltaviin osioihin pilkotulla verkkokoulutuksella, jää konkreettiselle työssäoppimiselle enemmän aikaa. Niin perehdyttäjän kuin perehdytettävänkin aikaa säästyy, kun PowerPointteja ei tarvitse käydä läpi yhdessä, ja näin molempien aikaa vapautuu itse työssäoppimiselle.

Koska verkkokoulutukset voi opiskella missä vain ja millä laitteella vain, sitä varten ei tarvitse erikseen tulla toimistolle tai sopia yhteisiä perehdytysaikoja, jotka pitää sumplia useamman osallistujan mahdollisesti jo valmiiksi täyteen ahdettuun kalenteriin. Näin sumplimiset voidaan jättää sellaisiin tilanteisiin, kun kasvokkain tai linjoilla tapaamiseen on oikeasti aihetta. Lisäksi pohjatiedot ovat verkkokoulutuksen ansiosta kaikilla jo hallussa.

Verkkokoulutusten siis ei ole missään nimessä tarkoitus korvata kasvokkain tapahtuvia perehdytyksiä ja koulutuksia, ainoastaan tehostaa niitä, jotta vuorovaikutuksessa tapahtuvalle tuelle jäisi enemmän aikaa. Kun teoriatieto on jo valmiiksi taskussa, on helpompi lähteä opettelemaan järjestelmien ja työtapojen käyttöä oikeissa työtilanteissa sekä vastaanottaa syventävää tietoa. 

Elinikäinen oppiminen – Työntekijöiden osaamiseen kannattaa panostaa

Olemme kirjoittaneet elinikäisestä oppimisesta ennenkin. Uusien taitojen opettelu on muuttuvassa maailmassa korostunut entisestään, kun teknologian kehitys kiihtyy ja kokeillaan uusia tapoja tehdä töitä. Myös esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen työelämässä on puhututtanut paljon viime aikoina. Jos henkilöstön jatkuvan osaamisen kehittämiseen ei panosteta, on vaarana, että yritys kokonaisuudessaan tipahtaa kehityksen kelkasta. 

Oppimismahdollisuuksilla on myös yhteys työssäviihtymiseen. Tehtäviensä tasalla olevat työntekijät ovat tyytyväisempiä niin työpaikkaansa kuin työnsä tulokseenkin, eivätkä ole samanlaisessa riskissä uupua, kuin sellaiset työntekijät, jotka kokevat työnsä liian haastavaksi eivätkä ole saaneet tarpeeksi perehdytystä ja lisäkoulutusta siitä suoriutumiseen.

Jatkuvaan oppimiseen kannattaa siis panostaa. Apprix Builderilla verkkokoulutuksia voi luoda useista erilaisista aiheista, minkä lisäksi sen avulla on myös helppo kerätä palautetta sekä erilaisia signaaleja esimerkiksi työhyvinvoinnista, työnkuvassa vaikeiksi koetuista asioista sekä muista mahdollisesti työpanosta heikentävistä seikoista. Näin työnantaja voi kerätä tietoa siitä, mitkä asiat organisaation toimintatavoissa kaipaavat vielä kehittämistä sekä millaisia toiveita työyhteisöllä on.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo – Yhdenvertaisuuskoulutukset ajan tasalle kieliversioineen

Työelämässä on jo pitkään puhuttu monimuotoisuudesta sekä panostettu tasa-arvoon. Henkilöstön koulutuksesta puhuttaessa näiden teemojen kautta tärkeäksi nousee esimerkiksi koko henkilöstön samanarvoinen mahdollisuus kouluttautumiseen, monikielisyyden huomioiminen organisaation koulutusmateriaaleissa sekä saavutettavuuden ja erilaisten oppijoiden huomiointi. 

Vaikkei organisaatio olisikaan kansainvälinen, on silti todennäköistä, että jokaisen työntekijän äidinkieli ei ole suomi. Apprix mahdollistaa erilaisten kieliversioiden tekemisen samasta koulutuksesta, jolloin kukin työntekijä saa opiskella tärkeät verkkokoulutukset omalla äidinkielellään ja samalla paranee niin työhyvinvointi kuin työnantajamielikuvakin. Kattavamman blogipostauksen kieliversioiden hyödyistä voit lukea täältä

Lisäksi on tärkeää, että organisaation tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet ovat kaikilla työntekijöillä tiedossa. Tähän oiva ratkaisu on monimuotoisuus-, osallisuus- ja tasa-arvokoulutukset, joiden toteutuksesta Apprixilla on paljon kokemusta. Kyseiset koulutukset ovat olleet viime aikoina erityisen suosittuja, eikä syyttä – työpaikat, joissa kaikki saavat olla omia itsejään ja johon erilaiset ihmiset ovat tervetulleita, ovat tutkitusti myös sellaisia työpaikkoja, joissa viihdytään ja joihin sitoudutaan.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että tulevaisuuden työelämässä neljä avainasiaa ovat digitalisoituminen, vuorovaikutus, elinikäinen oppiminen ja monimuotoisuus. Nopeatempoisessa ja epävarmassa nykyajassa työn vaatimukset muuttuvat joskus nopeastikin. Tällöin luotettava verkkokoulutuskumppani voi olla suuri apu. Apprix Builder kokoaa työelämän tarvitseman koulutusmateriaalin yhteen paikkaan helpottaen työntekijöiden perehdytystä ja koulutusta. Tehokkaat verkkokoulutukset vapauttavat aikaa konkreettiselle työssäoppimiselle ja tukevat vuorovaikutusta etä- ja lähityön tasapainossa. Elinikäisen oppimisen merkitys korostuu, ja Apprix Builder mahdollistaakin monipuolisten verkkokoulutusten luomisen eri aiheista. Myös monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat olennaisia osia nykyaikaista työelämää, jonka vuoksi Apprixin kautta on mahdollisuus myös monikielisiin koulutusversioihin. Lisäksi rakennamme yhdenvertaisuusverkkokoulutukset aina organisaation yksilölliset tarpeet ja mahdolliset erityispiirteet huomioiden.

Näiden kaikkien näkökulmien yhdistyminen luo vahvan perustan organisaation menestykselle ja työntekijöiden hyvinvoinnille tulevaisuuden työmaailmassa.

Kirjoittaja

Anni Immonen

Content & Communications Specialist

Apprix Oy

Artikkeleita samalta kirjoittajalta

Kieliversioilla koulutukset koko henkilöstön saataville