Vastuullisuus-, turvallisuus-, laatu- ja ympäristökoulutukset

Työpaikan vastuullisuus, turvallisuus, jatkuva laatu ja ympäristön hyvinvointi ovat arvoja, jotka Apprix Builder® tekee näkyviksi arjen työssä.

QEHS-koulutukset, työturvallisuus-, vastuullisuus- ja laatukoulutukset, Code of Conduct, kiertotalous tai lakisääteiset perehdytykset, joissa on varmistetty osaamisen taso ja suoritusmerkinnät. Tämän kaiken voit integroida yrityksen järjestelmiin (mm. kulunvalvontaan) yksilöidysti ja turvallisesti.

Meillä on vahva kokemus henkilöstökoulutuksista, alan tuorein tietotaito, optimoidut työkalut ja pedagoginen osaaminen yhdistettynä työelämän arkisiin käytäntöihin ja juridiikkaan.

Ja jotta voimme auttaa asiakkaitamme eri tilanteissa ja muuttuvissa tarpeissa, SaaS-palveluamme kehitetään jatkuvasti.

Vastuullisuus

Vastuullisuus koskee kaikkia organisaatioita alasta riippumatta, ja asiakkaidemme toiminnassa korostuukin vastuullisuusnäkökulmien huomioiminen. Vastuullisuusteemat ovat usein laajoja kokonaisuuksia, jotka kattavat monia eri näkökulmia liiketoiminnasta yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Apprix Builder® mahdollistaa vastuullisuuden jalkauttamisen organisaation kaikkiin toimintoihin. Käytännönläheisillä Builder-koulutuksilla henkilöstö voidaan perehdyttää esimerkiksi QEHS-, DEI- ja ESG-teemoihin.

Turvallisuus

Meillä on 20 vuoden kokemus ja vahva asiantuntemus työturvallisuuden edistämisestä esimerkiksi teollisuus-, rakennus- ja energiasektorilla osallistavan ja vuorovaikutteisen verkkokoulutuksen keinoin.

Työterveyslaitoksen Monimuotoisuusbarometrissä noin 250 HR-ammattilaista arvioi, että osaaminen on yksi työterveyden kannalta tärkeä teema. Mm. näissä taidoissa havaittiin puutteita:

  • Itsensä johtamisen taidot
  • Yleinen tietotekninen osaaminen
  • Luovuus
  • Aloitekyky
  • Sosiaaliset taidot, yhteistyökyky
  • Kyky sietää stressiä ja painetta
  • Vieraiden kielten osaaminen
  • Oman ammattialan laajempien kokonaisuuksien ymmärtäminen
  • Sosiaalisten verkostojen tuntemus
  • Omien tunteiden hallitseminen

Apprix Builder® on oikea työkalu todettuun tarpeeseen.

Tilastojen mukaan ennakointi on paras tapa taata turvallisuutta. Builder-koulutuksen avulla halutuilta kohderyhmiltä voidaan kartoittaa myös mahdollisia riskitilanteita ja kehityskohteita. Viime kädessä turvallisuus on kiinni yhtenäisistä käytännöistä ja siitä, että tieto oikeista toimintatavoista tavoittaa organisaation jokaisen työntekijän ajoissa ja oikealla tavalla.

Työturvallisuus on muutakin kuin tapaturmatilastoja. Apprix Builder® mahdollistaa myös erilaisten työhyvinvointiin ja yhtenäisiin hygieniakäytäntöihin tähtäävät perehdykset halutuille kohderyhmille ajantasaisesti ja helposti.

Entä toimitiloissa liikkuvat ulkopuoliset?

Builder-turvallisuuskoulutuksesta saatu suoritusmerkintä voi olla edellytys esimerkiksi siivoustekijöiden tai vartijoiden pääsylle valittuihin tiloihin tai järjestelmiin – käytännönläheinen verkkokoulutus osana kulunvalvontaa on helppo hallinnoida ja varmistaa turvallisuuden kaikissa yrityksen hallinnoimissa tiloissa ja järjestelmissä.

Laatu

Asiakkaissamme on vahva edustus ruokatuotannon, palvelualan ja esimerkiksi rakennusteknologian vahvoja ammattilaisia, joille jatkuva laatu on yrityksen toimintaedellytys.

Etätyön lisääntyessä organisaatioiden on ylläpidettävä osaamista ja motivaatiota laadun varmistamiseksi. Apprix Builder® on digitaalinen ratkaisu, joka edistää oppimista ja jalkauttaa toimintatavat tehokkaasti henkilöstölle. Builder-koulutus osallistaa ja kannustaa oppimaan!

Ympäristö

Asiakkaamme panostavat vastuulliseen toimintatapaan ja ympäristönäkökulmaan. Builder-koulutusten avulla tärkeät teemat on mahdollista avata työelämän tositilanteitten kautta koulutettaville – käytännönläheisesti, osallistavasti ja vastuullisesti.

Kiertotalous, hiilijalanjäljen pienentäminen ja ilmastovastuu – suuria teemoja henkilökohtaisin toimin ja mitattavissa olevin tuloksin – näin yritysvastuu toimii parhaimmillaan!

Apprix Builder® panostaa ymmärtämiseen

Builder motivoi, osallistaa ja ohjaa henkilöstöä toimimaan oikein käytännön työtilanteissa. Pedagogisesti rakennetun Builder-työkalun jokainen elementti on suunniteltu edistämään tiedon omaksumista käytännönläheisellä ja motivoivalla tavalla. Erilaisille oppijoilla ja esimerkiksi monikieliselle henkilöstölle havainnollisuus ja eri kieliversioiden hallinta on selkeä lisäarvo, josta koko yritys hyötyy.

Tiesitkö?

Meillä on 20 vuoden kokemus turvallisuus- ja laatukoulutuksista. Olemme myös suomalaisen Vastuu Groupin partneri ja luotettava kumppani.

(Linkki: Vastuu Group)

Mottomme:

Jokainen työntekijä on tärkeä! Valjastetaan data käyttöön, ja varmistetaan, että kaikilla on riittävät tiedot, taidot ja vahva motivaatio.

Jesse Jokinen, Managing Partner, Apprix

Linkkejä:

Verkkokoulutusten aiheita.