Apprix Builder® -menestystarinat

Vali­tuissa asia­kas­ta­ri­noissa esi­tellyt asiak­kaamme ovat digi­taa­listen hen­ki­lös­tö­kou­lu­tusten vahvoja edel­lä­kä­vi­jöitä, jotka panos­tavat asian­tun­te­mukseen, dataan, jat­kuvaan oppi­miseen ja ihmisiin.

Apprix Builder®
-työkalulla on toteutettu asiakasyrityksillemme tuhansia verkkokoulutuksia, joissa yhteistä on vuorovaikutteisuus, toimivat integraatiot ja kuhunkin ympäristöön huolella suunniteltu pedagoginen rakenne.
Tutustu esimerkkeihin!

”Näin hyvää ja kat­tavaa pereh­dy­tystä en ole saanut vielä missään.”
“Tyk­käsin. Ker­rankin testi, jota oli kiva tehdä.”
”Arvostan kun joku on viit­sinyt tehdä näin hyvän pereh­dy­tys­kurssin. En ole muualla tör­männyt saman­laiseen… siis täys kymppi.”
”Pereh­dy­tystä oli todella miel­lyttävä tehdä. Se oli pirteä, innostava ja informatiivinen.”
Pre­vious
Next

Sinulle, ja tuhan­sille muille Apprix Builder® käyttäjille: 

Kiitos palaut­teesta!

Asiakkaitamme mm.

Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus