Näin Valmet Automotive takaa henkilöstöperehdytysten onnistumisen -päämääränä helposti saatavilla oleva ja kaikille yhdenvertainen tieto!

Vuonna 2018 Valmet Automotive kaipasi työntekijäperehdytyksiin uusia käytäntöjä. Tilanne oli se, että uusien työntekijöiden perehdytys tapahtui paikan päällä, jolloin vastuu perehdytyksen onnistumisesta jäi vahvasti kulloisenkin esimiehen harteille.

Oli haastavaa seurata millä aktiviteetilla lähiperehdytyksiä järjestettiin, eikä kaikille työntekijöille silti voitu taata yhdenvertaista tiedonjakoa. Käännyimme Apprixin puoleen ja aloimme rakentaa uusia käytäntöjä yhdessä.

Valmet Automotiven HR-asiantuntija Ira Silvendoin

Tavoite nro 1 saavutettu: tieto kätevästi saatavilla!

Perehdytysten ja koulutusten siirto Builder-verkkoympäristöön on mahdollistanut Valmet Automotiven alkuperäisen tavoitteen tiedon kätevästä saatavuudesta. Tarve luokkahuonekoulutuksille on vähentynyt ja muutos on tuonut kaivattua joustavuutta myös koulutusten tekemiseen. 

Aiemmin työntekijöillä saattoi esimerkiksi olla haasteita päästä paikan päälle tiettyyn aikaan ja paikkaan. Nyt työntekijä voi suorittaa perehdytyksen silloin, kun hänelle itselleen parhaiten sopii.

Koulutusten suoritusprosentti on noussut huimasti Builderiin siirtymisen myötä, Silvendoin iloitsee.

Builderin helppokäyttöisyys on ilahduttanut muitakin Valmet Automotivella. Koulutusten piirissä on aktiivisesti pelkästään Suomen toimipisteissä noin 600 toimihenkilöä. Osa koulutuksista voidaan Builderin avulla toteuttaa myös yrityksen koko henkilöstölle, johon kuuluu noin 4000 henkilöä. Omia Builder-koulutuksia Valmet Automotivella tekee oman työnsä ohella muutamia asiantuntijoita. 

Tarvetta pedagogiselle osaamiselle

Silvendoin kehuu työkalun teknistä helppokäyttöisyyttä, mutta on toisaalta tunnistanut yrityksessä tarvetta pedagogiselle osaamiselle. Apprixilla tähän haasteeseen on tartuttu ilomielin – onhan pedagogiesti rakennettu henkilöstökoulutusmalli yksi Apprixin erityisvahvuus.

Apprixin Jesse Jokinen tunnistaa henkilöstökoulutusten pedagogisen haasteen monissa asiakasyrityksissä:

Yrityksillä on valtavasti osaamista ja asiantuntemusta, mutta monille on iso haaste jakaa tietoa kaikille työntekijöille innostavalla tavalla ja yhdenmukaisesti. Valmet Automotiven vahvuus on tämän tarpeen tunnistaminen. Se on hyvä edellytys onnistumiselle, Jokinen kertoo.

TOP 3 Valmet Automotiven plussat Apprix Builder® koulutustyökalusta:

  1. Hyvin tehty brändin mukainen pohjatyö
  2. Loistavat arvioinnit loppukäyttäjiltä
  3. Ison henkilöstöjoukon perehdyttämisessä on saatu kevennettyä esimiehen työtä

Tiesitkö: Yhdenvertainen tieto tuo lisäarvoa!

Yhteisillä pelisäännöillä jaettu data tuottaa arvoa koko siihen liittyvälle verkostolle: organisaatiolle, itselle, asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille.

Sitra 18.01.2021

Apprixin verkkoperehdytykset erilaisiin tarpeisiin:

  • Turvallisuus
  • QEHS
  • Laatu
  • Code of Conduct
  • Legal
  • Myynti
  • Lue lisää!