SOL Palvelut on Builder-verkkokoulutusten monitaituri, joka panostaa jatkossa entistä vahvemmin sekä digitaalisuuteen että osaamisen kehittämiseen.

SOL Palvelut Oy on ollut Apprixin asiakas vuodesta 2017. Nykyisin kaikki SOLin palveluvastaavat ja -osaajat tekevät Apprix Builderilla toteutetun verkkoperehdytyksen ennen työsuhteen alkua.

Kaikilla on heti alussa mahdollisuus saada tärkeää tietoa yrityksestä, asiakaspalvelusta, turvallisuudesta, ergonomiasta ja muista avainasioista. Perehdytykset ovat reaaliaikaisia ja jokaisesta suorituksesta jää merkintä järjestelmään.

Merja Oljakka, Henkilöstön kehittämisen johtaja, SOL Palvelut Oy

Työntekijät valitsevat itse perehdytykselleen ajankohdan ja välineen: tietokoneen tai puhelimen. Esimies voi tarkistaa Builder oppimisympäristön tilastonäkymästä, ketkä ovat suorittaneet perehdytyksen, ja miten he ovat vastanneet kysymyksiin.

Siivous- ja toimitilapalvelut muodostavat SOLin suurimman yksikön, mutta perehdytykset ulottuvat myös kiinteistö-, henkilöstö-, turvallisuus ja pesulapalveluihin. Oljakan arvion mukaan SOLin palveluksessa on Suomessa 10.000 ihmistä, ja Suomen ulkopuolella 4000 ihmistä. Builder-perehdytyksiä tehdään toistaiseksi vain Suomessa.

Builderin helppokäyttöisyys saa Oljakalta kiitosta: 

Verkkomateriaalin tekeminen on yksinkertaista ja helppoa. Johtoajatuksemme perehdytysten teossa on “työ tekijäänsä opettaa”.

Verkkokoulutukset tärkeänä osana osaamisen kehittämistä

Perehdytysten lisäksi Apprixin helppokäyttöisellä Builder-työkalulla on tehty myös toimialakohtaisia koulutuksia konsernin eri tarpeisiin. Etätyön lisääntyessä vuonna 2020 verkkokoulutusten merkitys on ollut suuri erityisesti toimihenkilöpuolella. 

Tulevaisuudessa digitaalisuuden merkitys korostuu entisestään. Parhaillaan työn alla on esimerkiksi kolmannelle osapuolelle tuotettava turvallisuuskoulutus ja kiinteistöpalvelun perehdytysohjelma, Oljakka kertoo.

Yksi haaste SOLin koulutuksissa on se, että Oljakan mukaan noin 30% Suomen henkilöstöstä puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea. Siksi koulutuskieli on usein englanti, mutta myös koulutusten pedagogiikalla on suuri merkitys.

Onneksi monikanavainen koulutustyökalu huomioi erilaiset oppijat, Oljakka toteaa.

Yhteistyöstä Apprixin kanssa Oljakalla on positiivisia kokemuksia:

Yhteistyö on ollut todella toimivaa, olemme saaneet hyvää palvelua ja nopeat vastaukset kysymyksiimme. Apprix on myös muokannut ”biltereita”, meidän omien tarpeiden mukaan.

Hygieniakoulutuksia ajan hermoilla

Korona-ajan laivasiivouskurssi suunniteltiin ja käsikirjoitettiin SOLin ja loppuasiakkaan yhteistyönä. Toteutus  SOLille tehtiin Apprixin toimesta.

Piditkö lukemastasi?

Lue lisää SOLista työnantajana alla olevasta linkistä:

SOL työnhakijoille