Sähköverkkoyhtiö ja energia-alan palvelutuottaja Elenian henkilöstökoulutukset siirtyivät digitaalisiksi keväällä 2018. Koulutusten kohderyhmään kuuluu oman henkilöstön lisäksi kumppaniyritysten väkeä.

Elenia otti Apprix Builderin käyttöön keväällä 2018. Elenialle Builder on ensimmäinen sähköinen verkko-oppimisympäristö, ja sen piirissä on koko yhtiön henkilöstön lisäksi joukko kumppaniyritysten henkilöstöä. 

Päätös Builderin käyttöönotosta tapahtui kilpailutuksen ja monipuolisen asiantuntija-analyysin kautta. Ennakkoselvitysten mukaan kaikista vaihtoehdoista juuri Builder eLearning koettiin helpommaksi ottaa käyttöön. Nyt, vuonna 2021, erityisesti kurssien yksinkertainen luonti saa kiitosta.

Builder muutti henkilöstökoulutuksien käytännöt siitä lukien, kun se otettiin meillä käyttöön vuonna 2018. Nyt jokainen voi käydä läpi ennalta määritetyt perehdytyskokonaisuudet työn kannalta parhaaseen aikaan. Oppimisen ja osaamisen varmentaminen on myös helppoa, kun verkkokoulutukseen on mahdollisuus lisätä loppukoe. Vuonna 2020 teimme jatkokehitystä ja nyt kaikki kurssisuoritteet siirtyvät automaattisesti yksilötietojen taakse myös HRM-järjestelmässämme.

Tiia Asikainen, Elenian henkilöstöasiantuntija

Verkko-oppimisen työkalusta on tullut pääosin positiivista palautetta. Käytössä on nyt kymmeniä eri koulutuksia, jotka ovat elenialaisten itsensä tuottamia. Osa koulutuksista on henkilöstölle pakollisia, ja lisäksi on lukuisia koulutuksia, joita edellytetään työtehtävästä riippuen. 

Builder-sisältöjen tuottajia on Eleniassa useampia, ja jokainen heistä vastaa oman toimintasektorinsa kurssien operatiivisesta tekemisestä ja ylläpitämisestä:

Builderin tarjoamat elementit ja käyttötavat on helppo ottaa haltuun. Usein totean uudelle tekijälle, että tämä on kuin Power Pointin luomista. Uudet tuottajat ovat olleet yllättyneitä Builderin helppokäyttöisyydestä. Itse pidän hyvänä lisänä sitä, että kurssia voi myös visualisoida. Yhtiömme laaja kuvapankki tuo tähän lisäarvoa.

Tiia Asikainen

Builder-ympäristössä ei puhuta yksittäisistä sivuista tai kalvoista, vaan elementeistä. Elementit voivat sisältää kuvia, videoita, tekstiä, ääntä, monipuolisia kysymyksiä tai infografiikkaa. Yhteistyössä Apprixin kanssa Elenialle on luotu oma Builder-ympäristö, jossa on huomioitu Elenian omat erityistarpeet. Asikainen on tyytyväinen yhteistyöhön.

Myös Apprixin Mikko Eskelinen saa Asikaiselta kiitosta:

Mikon kanssa on ollut sekä tuottavaa että mukavaa tehdä yhteistyötä. Haastavatkin asiat on saatu maaliin ja kokonaisuutta on hoidettu asiakaslähtöisesti.

Eleniassa panostetaan jatkossakin henkilöstön perehdytyksiin ja laadukkaisiin digitaalisiin sisältöihin:

On selvää, että haasteellinen vuosi 2020 on muuttanut myös perehdytyksen tapoja. Onneksi meillä oli välineet kunnossa jo ennalta. Tällä hetkellä kehitysfokuksemme on Apprix Builderin ulkopuolisessa dokumentoinnissa niin oman henkilöstön kuin kumppaniverkostomme suoritusten osalta.


Oletko sinä perehtynyt työtehtävään tai uuteen aihealueeseen Builder eLearningin avulla? Kerrothan Apprixille kokemuksistasi!