Så här garanterar Valmet Automotive att personalintroduktioner blir en framgång – målet är lättillgänglig och likvärdig information för alla!

År 2018 behövde Valmet Automotive nya metoder för introduktion av anställda. Den rådande situationen var att nyanställda fick sin introduktion på plats, vilket innebar att ansvaret för en framgångsrik introduktion låg på respektive chef.

Det var svårt att få en översikt över vilka aktiviteter som arrangerades för introduktioner, och man kunde inte garantera likvärdig informationsdelning till alla anställda, säger Valmet Automotives HR-specialist Ira Silvendoin.

Valmet Automotives HR-specialist Ira Silvendoin

Mål 1 har uppnåtts: information bekvämt tillgänglig!

Förflyttningen av introduktioner och utbildningar till Builder-onlinemiljön har gjort det möjligt att uppnå Valmet Automotives ursprungliga mål om enkel tillgång till information. Behovet av klassrumsutbildning har minskat men förändringen har också lett till välbehövlig flexibilitet gällande när man deltar i utbildningar. 

Tidigare kunde det till exempel vara en utmaning för anställda ta sig till utbildningsplatsen vid en viss tidpunkt. Nu kan en anställd slutföra introduktionen när det passar honom eller henne bäst.

Antal personer som genomfört utbildningar har stigit dramatiskt efter flytten till Builder, säger Silvendoin nöjt.  

Builders användarvänlighet har även glatt andra på Valmet Automotive. Cirka 600 anställda deltar aktivt i utbildningar enbart på de finländska verksamhetsställena. Några av utbildningarna kan också erbjudas till all personal i företaget med hjälp av Builder, vilket omfattar cirka 4 000 personer. Några specialister på Valmet Automotive utformar egna Builder-utbildningar utöver sitt eget arbete.

Behov av pedagogisk kompetens

Silvendoin berömmer verktygets tekniska användarvänlighet, men har å andra sidan insett behovet av pedagogisk expertis i företaget. Apprix har med glädje tagit sig an denna utmaning – den pedagogiskt byggda personalutbildningsmodellen är trots allt en av Apprixs särskilda styrkor.

Apprix Jesse Jokinen känner igen den pedagogiska utmaningen vid personalutbildning i många kundföretag:

Företag besitter en stor mängd kunskap och expertis, men för många är det en stor utmaning att dela informationen med alla anställda på ett inspirerande och konsekvent sätt. Valmet Automotives styrka är att erkänna detta behov. Det är en bra förutsättning för framgång, säger Jokinen

Valmet Automotives TOP 3-fördelar med Apprix Builder™ utbildningsverktyg:

  1. Välgjort grundarbete i enlighet med varumärket
  2. Fantastisk återkoppling från slutanvändare
  3. Chefens arbetsbörda vid introduktion av ett stort antal anställda har kunnat minskas