SOL Palvelut är Builder-onlineutbildningens mångsysslare som i allt större grad fokuserar på både digitalisering och kompetensutveckling i framtiden.

SOL Palvelut Oy har varit Apprix kund sedan 2017. I dag genomgår SOLs alla tjänstechefer och -specialister en onlineintroduktion med Apprix Builder innan anställningsförhållandet börjar.

Alla har tillgång till viktig information om företaget, kundservice, säkerhet, ergonomi och andra viktiga frågor redan från början. Introduktionerna sker i realtid och varje resultat registreras i systemet, säger chefen för personalutveckling Merja Oljakka från SOL Palvelut Oy.

Merja Oljakka, Chefen för personalutveckling, SOL Palvelut Oy

De anställda väljer själv tidpunkt och hjälpmedel, dator eller telefon, för sin introduktion. Chefen kan kontrollera Builder-inlärningsmiljöns statistikvy, vem som har slutfört introduktionen och hur de har svarat på frågorna.

Städ- och lokaltjänster är SOL:s största affärsenhet, men introduktionerna sträcker sig även till fastighets-, personal-, säkerhets- och tvättjänsterna. Oljakka uppskattar att SOL sysselsätter 10 000 personer i Finland och 4 000 personer utanför Finland. För närvarande genomförs Builder-introduktioner endast i Finland.

Oljakka berömmer Builders användarvänlighet: 

Det är enkelt att skapa onlinematerial. Vår grundläggande princip när vi utformar introduktioner är ”övning ger färdighet”.

Onlineutbildningar som en viktig del av kompetensutveckling

Utöver introduktioner har man även använt Apprix lättanvända Builder-verktyg för att göra branschspecifika utbildningar för koncernens olika behov. I och med att distansarbete ökade under 2020, har onlineutbildningar varit av stor betydelse särskilt på tjänstemannasidan.

I framtiden kommer betydelsen av digitalt arbete att betonas ytterligare. Arbete pågår för närvarande för att till exempel erbjuda säkerhetsutbildning till tredje part och ett introduktionsprogram för fastighetstjänster, berättar Oljakka.

En utmaning i SOL:s utbildningar är enligt Oljakka att cirka 30 % av den finländska personalen har ett annat språk än finska som modersmål. Därför är undervisningsspråket ofta engelska, men utbildningens pedagogik har också stor betydelse.

Lyckligtvis tar det flerkanaliga utbildningsverktyget hänsyn till olika typer av elever, konstaterar Oljakka.

Oljakka har positiva erfarenheter av att arbeta med Apprix:

Samarbetet har fungerat mycket bra, vi har fått bra service och snabba svar på våra frågor. Apprix har också modifierat ”Builders” enligt våra behov.