Apprix Builder® framgångshistorier

Våra kunder är riktiga pion­järer inom digital per­so­nal­ut­bildning. De inve­sterar i expertis, data, livs­långt lärande och människor.

Med Apprix Builder®-verktyget har tusentals online-utbildningar genomförts för våra kundföretag. Utbildningarna har som gemensam nämnare interaktivitet, funktionella integrationer och en noggrant skräddarsydd pedagogisk struktur för varje enskilt företag.

Soliga introduktioner med SOL

SOL Pal­velut är Builder-onli­­ne­ut­­bild­­ningens mång­sysslare som i allt större grad foku­serar på både digi­ta­li­sering och kom­pe­tens­ut­veckling i framtiden.

Läs mer 
“Jag har aldrig fått en så bra och omfat­tande fort­bildning någonstans.”
”Jag gillade den. För en gångs skull en test som var kul.”
“Jag upp­skattar när någon har brytt sig om att göra en så bra ori­en­te­ringskurs. Jag har inte stött på något lik­nande någon annan­stans… Så jag ger fulla poäng. ”
“Kursen var verk­ligen trevlig. Den var livfull, inspi­re­rande och informativ.”
Före­gående
Nästa

För dig och tusentals andra Apprix Builder®- användare: 

Tack för din feedback!

Våra kunder bl.a.

Varaa demo
Varaa demo

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov