Enhetlig utbildning för ett obe­gränsat antal elever

Säkra integ­ra­tioner till olika system

Apprix är en finsk pionjär inom interaktiva och deltagande online-utbildningar.

Med 20 års erfa­renhet och stark kompetens:

Ett modernt inlärningsverktyg i tiden Apprix Builder® 

0 +
Inter­na­tio­nella nyckelkunder
0 +
Builder-nät­ut­bild­ningar
0 +
Avklarade kurser per månad

Apprix Builder® framgångshistorier

Soliga introduktioner med SOL

SOL Pal­velut är Builder-onli­­ne­ut­­bild­­ningens mång­sysslare som i allt större grad foku­serar på både digi­ta­li­sering och kom­pe­tens­ut­veckling i framtiden.

Läs mer 
“Jag har aldrig fått en så bra och omfat­tande fort­bildning någonstans.”
“Verk­ligen intressant och bra sätt att lära sig!”
“Kursen var verk­ligen trevlig. Den var livfull, inspi­re­rande och informativ.”
“Kursen var intressant och jag blev mer inspi­rerad för mitt arbete.”
Före­gående
Nästa
För dig och tusentals andra som stu­derar med Apprix Builder®:
Tack för
din feedback!

Bloggar

jesse_bw
This autumn marks 20 years since the founding of Apprix. It should be clear without saying that over the two decades, eLe­arning has taken quite a leap forward. Jesse Jokinen, Apprix’s founding member, has been with the company throughout its 20-year journey. In this blog post, he talks about the ground covered. 

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demon­stration: indi­vi­duell kart­läggning av utbildningsbehov

Varaa demo
Varaa demo

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov