Atria har långa anställningsförhållanden och man investerar i människors kompetens. Atrias HR-team genomför personalutbildningar med stort hjärta och ett välprövat verktyg.

Det fanns många kriterier när Atria 2018 inledde en omfattande kartläggning av den nya e-inlärningsmiljön. Inhemskhet var ett viktigt kriterium för den finländska livsmedelsjätten, och dessutom ville HR att verktyget skulle vara enkelt att använda för att de skulle kunna utforma utbildningarna själv. Däremot var det viktigt att kunna få stöd vid behov för tekniska justeringar och innehåll.

Så småningom fick vi ett onlineverktyg istället för en inlärningsmiljö. Builder har varit en bra lösning för både de som utformar och levererar utbildningar, säger Atrias personalutvecklingschef Kaija Ketola-Annala.

Kaija Ketola-Annala, personalutvecklingschef, Atria

Under idrifttagning utbildade Apprix cirka 20 personer på Atria i hur man använder Builder, bland dem både Ketola-Annala och personalens utvecklingsspecialist Tytti Isokangas.

Introduktioner för sommaranställda, introduktionsutbildningar och fortbildningar för chefer samt onlinekurser som är gemensamma för alla, bland annat om arbetssäkerhet, informationssäkerhet, ansvar, produktsäkerhet – förutom att vara heltäckande är Atrias Builder-utbildningshelhet också av hög kvalitet. Det handlar egentligen om att investera i människor och kompetens.

Builder har visat sig vara ett praktiskt verktyg med en funktionslogik som är enkel att förstå, berättar Isokangas. 

Tytti Isokangas, Personalens utvecklingsspecialist, Atria

Atrias egna Builder-fans 

Atrias första Builder-utbildning var introduktionen av sommaranställda våren 2019 som utformades av Apprix. Man har även använt Apprix innehållsproduktion och stöd från Builders utvecklingsteam sedan dess, men som regel utformar man innehållet på egen hand.

Nuförtiden finns det till och med Builder-fans bland de som utformar utbildningar, skrattar Isokangas.

Isokangas är stödperson för Builder-utbildningar på Atria och det sista paret ögon som granskar pedagogiken och strukturen för utbildningar som andra utformat innan de lanseras. Motivation och internalisering av information är viktiga punkter för Isokangas. Både hon och Ketola-Annala har stor HRD-erfarenhet och ett humanistiskt förhållningssätt till arbetet:

För oss är Builder först och främst ett inlärningsverktyg och inte så mycket en teknisk lösning, sammanfattar Isokangas.

Builder som en del av Atrias inlärningsmiljö

Atria integrerar Builder i Sympa HR-systemet.

Builders statistik har ett stort värde för oss. Varje genomförd onlinekurs registreras i vårt eget system och på detta sätt kan vi följa kursresultat, säger Ketola-Annala.

Till exempel deltar cirka 1 000 personer i introduktionskurser på Atria, men antalet varierar från kurs till kurs.

Utarbetningen av utbildningar får ett eget liv; man får även många förfrågningar om nya utbildningar från personer utanför projektteamet. Det är fantastiskt att verktyget har visat sig vara så bra, betonar Isokangas. 

Atria har också använt exempelvis externa videofilmare och samarbeten med utbildningsanstalter när man utformat utbildningar. Till exempel var en kort kurs om specialkost i personalrestaurangen ett slutprojekt för en kandidatstuderande i branschen.

Atrias hybridmodell; närstudier och onlinekurser

Atria föredrar att använda en hybridmodell i sina personalutbildningar, där digital utbildning genomförs parallellt med närstudier. Enligt Ketola-Annala säkerställer detta kontinuerligt lärande i Atrias anda:

Builder-utbildningarna stöder hybridmodellen väl och även återkopplingar från elever är viktiga för helheten.

Coronatiden har i sig själv inte påverkat Atrias utbildningsteman, men digital utbildning har blivit viktigare.

Builder-verktyget är enkelt att ta till sig och det är enkelt att sälja en 30 minuters Builder-utbildningen till eleverna eftersom de kan genomföra den var som helst, när som helst – till och med på mobilen, sammanfattar Ketola-Annala.

Kaija Ketola-Annala Atrias personalutvecklingschef

På Atria satsar man på människor och kontinuerlig inlärning!

Läs mer om Atria som arbetsgivare (på engelska):

Tytti Isokangas
Personalens utvecklingsspecialist

TOPP 3: Det bästa med Builder

1. Apprix Builder gör det möjligt att utforma professionella onlinekurser. Med Builder kan man genomföra kurser som stödjer företagets visuella identitet, funktionalitet och pedagogiskt lärande. Ackumulerade data om kursresultat möjliggör också uppföljning.

2. När du lär dig Builders funktionslogik skapas ett professionellt avtryck. Builder är ett okomplicerat verktyg som är enkelt att använda. Under Apprix Builder-teamets användarutbildningar fick vi mycket bra kunskap om hur man utformar kurser.

3. Samarbetet med Apprix Builder-team har varit okomplicerat. Vi har fått svar på alla våra frågor och alla problem har lösts. Man har också noga lyssnat till våra utvecklingsidéer och företagsspecifika behov och de har alltid tagits emot med entusiasm. Det har funnits en stark samarbetsanda i samarbetet!


Kan vi på Apprix hjälpa dig att utveckla ditt företags utbildningspraxis – både för människor och för företagsverksamhet?