Hur förmedlas Apprix Builder®
-nätutbildningarna till användarna?

LMS, kurssidor, olika portaler … 
Vi kan integrera Builder-kurser i olika distributionssystem. Det är vår vardag. 

En enkel lösning är att dela utbild­ningen som en online-länk som når önskad mål­grupp både inom och utanför din egen orga­ni­sation, oavsett tid och plats. Men det finns andra sätt att dis­tri­buera kur­serna som kan anpassas efter din orga­ni­sa­tions behov; flex­ibelt, enkelt och användarvänligt.

Hittar du din lösning i bilden?

O365, Sharepoint, Moodle…
Ge oss ett namn på ditt system, så vi hittar ett sätt att dela! 

Fylls dina arbets­dagar av att anpassa de olika systemen till de olika behoven hos avdel­ningar, teamen och anställda? 

Apprix har en unik 20 års erfa­renhet av HR-utbild­ningar, vilket under­lättar kundens vardag och utvecklar kom­pe­tenser på ett kost­nads­ef­fektivt och mätbart sätt. Vi har också en korg full av färdiga lös­ningar testade i krä­vande miljöer.

Många av våra kunder delar Builder-utbild­ningar till sina anställda eller utvalda partners via en enkel online-länk, men du kan också använda dina befintliga onli­ne­platt­formar, såsom intranät eller din egen inlär­nings­miljö, till exempel O365/​Sharepoint, Cor­nerstone och Moodle, för att dela Builder- onlinekurser.

Fråga gärna mera!

Varaa demo
Varaa demo

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov