Hur förmedlas Apprix Builder®
-nätutbildningarna till användarna?

LMS, kurssidor, olika portaler ...
Vi kan integrera Builder-kurser i olika distributionssystem. Det är vår vardag.

En enkel lösning är att dela utbildningen som en online-länk som når önskad målgrupp både inom och utanför din egen organisation, oavsett tid och plats. Men det finns andra sätt att distribuera kurserna som kan anpassas efter din organisations behov; flexibelt, enkelt och användarvänligt.

Hittar du din lösning i bilden?

O365, Sharepoint, Moodle…
Ge oss ett namn på ditt system, så vi hittar ett sätt att dela!

Fylls dina arbetsdagar av att anpassa de olika systemen till de olika behoven hos avdelningar, teamen och anställda? 

Apprix har en unik 20 års erfarenhet av HR-utbildningar, vilket underlättar kundens vardag och utvecklar kompetenser på ett kostnadseffektivt och mätbart sätt. Vi har också en korg full av färdiga lösningar testade i krävande miljöer.

Många av våra kunder delar Builder-utbildningar till sina anställda eller utvalda partners via en enkel online-länk, men du kan också använda dina befintliga onlineplattformar, såsom intranät eller din egen inlärningsmiljö, till exempel O365/Sharepoint, Cornerstone och Moodle, för att dela Builder- onlinekurser.

Fråga gärna mera!

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov