Hyvää kansainvälistä äidinkielen päivää! Tänään on hyvä pohtia sitä, kuinka eri kieliä äidinkielenään puhuvat työntekijät ovat huomioitu yrityksessä, sekä kuinka työpaikalla varmistetaan, että kaikki ovat varmasti ymmärtäneet tärkeät perehdytykset ja koulutukset samalla tavalla.

Tiesithän, että Apprixin kautta saa tärkeät koulutukset ja perehdytykset myös eri kielillä? Kun koulutus tehdään ensin yrityksen virallisella kielellä, esimerkiksi suomeksi tai englanniksi, saa samalla käännöspohjan, johon käännös on helppo tehdä joko yrityksen sisällä tai käännöstoimiston kautta. 

Tämän käännöspohjan avulla Apprix saa helposti ja nopeasti luotua kieliversiot suoraan yrityksen käyttöön! Yhtä helposti yritys voi halutessaan myös itse tehdä kieliversiot Apprix Builderin avulla. Mikäli Apprix Builderin käyttö on vierasta, opettavat Apprixin osaavat sisällöntuottajat sen salat mielellään myös asiakkaille.

Kuva kieliversioista: sama kuva koulutuksesta suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Kaikkien tasavertainen oppiminen on koko yrityksen etu

Kieliversioista on monia eri hyötyjä – luonnollisesti kukin oppii parhaiten omalla äidinkielellään ja näin saadaan varmistettua, että kaikki työpaikalla ovat varmasti ymmärtäneet esimerkiksi tietosuoja-, turvallisuus- ja työhöntulokoulutukset samalla tavalla. 

Silloinkin, kun yrityksen virallisena kielenä on englanti, jota yrityksessä kaikki luultavasti osaavat ainakin jollain tasolla, on hyödyllistä tuoda kuitenkin esimerkiksi legal-koulutukset saataville usealla eri kielellä. Näin voidaan varmistaa, että yrityksen liiketoiminta salaisuuksineen on varmasti käsitetty kaikkien keskuudessa oikein ja samalla tavalla, jolloin riski liiketoimintaa vaarantaville virheille on pienempi. 

Työntekijäkokemus nousuun monikielisillä koulutuksilla

Myös työntekijälle tulee ihan uudella tavalla huomioitu olo, kun koulutukset ja perehdytykset ovat saatavilla hänen omalla äidinkielellään. Samalla paranee niin työntekijäkokemus kuin työnantajaan sitoutuminenkin. Työntekijä huomaa, että hänellä on merkitystä ja hänet halutaan integroida sekä osallistaa yrityksen toimintaan. 

Yhtä aikaa myös työnantaja voi helpotuksekseen varmistua, että erikieliset työntekijät osaavat toimia oikein vaihtelevissa tilanteissa. Apprix Builderin avulla työnantajan on lisäksi helppo seurata, että kaikki tärkeät koulutukset ja perehdytykset ovat tehtynä jokaisella, joiden työnkuvaan niiden sisältö vaikuttaa. Samalla erilaiset ja erikieliset koulutukset ja perehdytykset löytyvät kaikki samasta paikasta ja tietoa on helpompi hallita ja päivittää.

Antoisaa oppimista, oli äidinkieli mikä tahansa! 

Kirjoittaja

Anni Immonen

Content Designer

Apprix Oy