Tarinamme

Apprix logo.

Apprix Oy 2001 – 2023

Vuonna 2001 osallistava ja vuorovaikutteinen henkilöstökoulutus oli rohkea idea, josta me Apprixilla olemme kahdessakymmenessä vuodessa tehneet toimivan käytännön

Vuonna 2001 digitaaliset palvelut kehittyivät, mutta henkilöstökoulutukset meillä ja maailmalla hoidettiin yhä sekalaisin PowerPointein ja Word-ohjeistuksin. Suurten työntekijäryhmien perehdyttäminen luokkahuoneissa vaati sekä aikataulujen yhteensovittamista että tarkkuutta. Oppimismateriaalit eivät aina olleet ajantasaisia, eivätkä ne saavuttaneet kaikkia halutulla tavalla. Entä oppiminen, ymmärtämisen varmistaminen, vuorovaikutus ja pedagogiikka? Tiedon, kokemusten ja asenteiden kerääminen? Tai koulutuspalautteiden seuranta?

Tämän tarpeen, oman osaamisemme ja vahvan näkemyksen pohjalta syntyi Apprix Oy, digitaalisten henkilöstökoulutusten suomalainen uranuurtaja.

Aloimme yhdistää pelien osallistavaan logiikkaan perustuvia hyötyjä yritystyökaluihin. Pohdimme pedagogiikkaa ja omaa kokemustamme yrityssektorilta. Gamificationia, tarinallisuutta ja osallistamista vuorovaikutuksen ja työelämän tositilanteiden keinoin. Näin syntyi ajatus oppimistavasta, jossa ajatellaan ja oivalletaan itse, punnitaan vaihtoehtoja, tehdään johtopäätöksiä ja saadaan palautetta tehdyistä valinnoista.

Lisäksi kehitimme erilaisia tapoja varmistaa osaamista, ja kerätä dataa työkalumme kautta yrityksen omiin järjestelmiin monipuolisten integraatioiden kautta.

Apprix on gamificationin uranuurtaja Suomessa.

gamification 1
gamification-4
gamification-2
Sen lisäksi että gamification tuo hymyn huulille, se osallistaa, havainnollistaa ja motivoi.

Tarinallisuus tukee ymmärtämistä ja kokonaisuuksien hallintaa.

Oppiminen on parhaimmillaan käytännönläheistä, vuorovaikutteista ja tunteita herättävää.

Apprix Builder®

Tänään meidän näkemyksemme kiteyttää vuonna 2015 lanseerattu Apprix Builder®, jossa kahdenkymmenen vuoden kokemus kiteytyy osaksi ainutlaatuisia digitaalisia käytäntöjä.

Uuden aikakauden digitaalinen oppimistyökalumme on käytössä kymmenillä suomalaisilla ja kansainvälisillä yritysasiakkaillamme; monenlaisilla jakelualustoilla, integroituna erilaisten HR-, LMS- ja kulunvalvontajärjestelmien kanssa, osana asiakkaittemme kehittyvää ja digitalisoituvaa liiketoimintaa.

Nouseva HR-trendi

Builderin käyttö on moninkertaistunut viime vuosina. Asiakaskunnassamme sillä on jopa vankkumaton fanijoukko, esimerkkinä tästä asiakkaamme ATRIA.

Vuosina 2017-2019 Builder -koulutustyökalun käyttö moninkertaistui. (Lähde: Apprix Builder käyttäjätilastot)
Yhdistämällä asiantuntemuksemme oikeaan työkaluun parannamme asiakasyritystemme työntekijöitten osaamista, motivaatiota ja yhteisöllisyyden kokemusta. Lopullinen päämäärämme on asiakkaamme menestys ja liiketoiminnan jatkuvuus digitaalisin välinein ja henkilöstön osaamista ylläpitämällä.

Visiomme