Builder on tuttu henkilöstöhallinnon työkalu monessa yrityksessä. Builderilla luodut verkkokoulutukset ovat perehdyttäneet asiakasyritystemme työntekijät työturvallisuuden, tietoturvallisuuden, CoC-aihepiirin sekä lukemattomien muiden teemojen pariin. Täältä voit lukea Atrian HR-tiimin kokemuksia Builder-verkkokoulutuksista.

Builderilla luodun verkkokoulutuksen käyttökohteet henkilöstön johtamisessa eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan perehdyttämiseen. Perehdyttämisen lisäksi kannattaa muistaa hyödyntää koulutusten tuottamaa tietoa yrityksessä. Tiesitkö, että Builder tallentaa jokaisen tehtäväelementin vastauksen ja koostaa niistä korvaamattoman tärkeää tietoa, eli statistiikkaa? Voit tarkastella, miten osallistujat ovat suoriutuneet monivalintatehtävistä ja mihin aiheisiin olisi syytä paneutua vielä perusteellisemmin. Jos haluat kerätä yksilöllisempää tietoa työntekijöiden hyvinvoinnista tai vaikkapa kehitysideoista, on avointen vastauskenttien hyödyntäminen hyvä idea.

Hiljainen tieto on yrityksen voimavara

Entä mitä tekemistä kaikella statistiikalla on henkilöstöhallinnon kanssa? Osaamisen johtaminen ja kehittäminen helpottuu aika lailla, jos tunnistat mahdolliset karikkopaikat yrityksen prosesseissa sekä työyhteisössä. Usein asiakkaamme osaavat kertoa jo verkkokoulutusta tehdessä esimerkiksi työturvallisuuteen tai vaikkapa tietoturvallisuuteen liittyvistä ongelmakohdista. Tietoturvallisuus tai fyysinen turvallisuus on saattanut vaarantua useasti samassa tilanteessa, joten verkkokoulutuksessa osataan painottaa juuri näissä tilanteissa toimimista.

Henkilöstöjohtaminen ei kuitenkaan ole tulipalojen sammuttamista. Älykäs HR-asiantuntija ennakoi mahdolliset vaaranpaikat ja toimii ennen kuin vahinkoja on ehtinyt tapahtua. Monesti työntekijä onkin paras osaaja erilaisten haastekohtien nimeämisessä. Builderin tuottaman statistiikan avulla voidaan koota yhteen kaikki se tieto, joka yksittäisellä työntekijällä on.

Tiedosta teoiksi työyhteisön arjessa

Yrityksillä toistuu useasti sama ongelma: työntekijät suoriutuvat heille annetuista tehtävistä, mutta tehokkuutta ja dynaamisuutta ruokkiva ilmapiiri loistaa poissaolollaan. Lisäksi yrityksen arvot voivat jäädä toteutumatta ruohonjuuritasolla arjessa. Mistä siis löytyisi uutta boostia työyhteisöön? Valveutunut työnantaja tietää, että vastaus löytyisi varmasti työntekijöitä kuuntelemalla. Aikaa ei kuitenkaan aina löydy yksilöhaastatteluille, eivätkä perinteiset työtyytyväisyyskyselyt innosta työntekijöitä avautumaan ajatuksistaan kovinkaan syvällisesti.

Apprixin ratkaisu tilanteeseen on työtyytyväisyyskyselyn integroiminen yrityksen verkkokoulutukseen.  Jos verkkokoulutus käsittelee esimerkiksi Code of Compliance -aihetta, on mukaan helppo räätälöidä sopivia tehtäviä. Tehtävien avulla työntekijät aivan kuin huomaamatta kertovat, miten he toimivat erilaisissa arjen tilanteissa tai millä tavoin yrityksen arvot avautuvat heille yksilöinä. Sisällöntuottajamme kuuntelevat herkällä korvalla asiakkaan toiveita ja taikovat tavalliset tenttikysymykset hyödyllistä dataa tuottavaksi kokonaisuudeksi. Monivalinta- ja case-tehtävien lisäksi mukaan saadaan myös runsaasti avoin kenttä -tehtäviä. Tällöin kysymysten muotoiluun panostetaan niin, että työntekijän oli helppo kertoa omat ajatuksensa. Usein avoin vastauskenttä voi aiheuttaa tyhjän paperin kauhua, mutta riittävän pieniksi paloiksi pureskellut aiheet auttavat miettimään aihetta syvemmin. Näin myös vastaaminen helpottuu.

Laadukkaasti rakennetun koulutuksen tuottama tieto on helposti saatavilla Builderista ja tarvittaessa Apprixin tiimi auttaa statistiikan tulkinnassa. Uusi tieto avaa yritykselle lukuisia eri reittejä, joita seuraamalla työntekijöiden tehokkuus sekä tyytyväisyys kasvavat. Kun koulutuksen avulla selvitetään, mitkä asiat työntekijöille näyttäytyvät haastavina työtyytyväisyyden tai oman osaamisen kannalta, voidaan niihin myös reagoida. Niin yksinkertaista muutos on.

Kirjoittaja

Henni Turkia-Tiensuu

Content & Communications Manager

Apprix Oy

Artikkeleita samalta kirjoittajalta

Innostutaanko yhdessä osallistavuudesta?