Kaikille yhteinen ja osallistava verkkokoulutus edistää työturvallisuutta. Meillä apprixlaisilla on sama tavoite kuin asiakkaillamme – nolla tapaturmaa työssä. 

Kun asiakas ottaa puheeksi työturvallisuuskoulutuksen, ensimmäiset kysymykset liittyvät usein toimiala- tai yrityskohtaisiin painopisteisiin. Haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joihin yrityksessä kiinnitetään erityistä huomioita. Riskeihin, jotka liittyvät joskus yksittäisiin prosesseihin, mutta joiden sujuvuus on kenties koko liiketoiminnan perusta.

Usein lähtötilanne on se, että yrityksen turvallisuuskoulutuksiin on uhrattu valtavasti resursseja heikoin tai epävarmoin tuloksin. Jokainen perehdytys kuormittaa esimiehiä: koulutusaineistot ja toteutustavat vaihtelevat. Pahimmillaan yleisen työturvallisuuden taso heikkenee, osaamisen varmistaminen puuttuu ja seuraa jopa vakavia työtapaturmia. Tämä taas johtaa entistä suurempaan koulutustarpeeseen, resurssien jatkuvaan riittämättömyyteen ja edelleen; koulutusten puutteelliseen laatuun.

Tässä oravanpyörässä ajatus kaikille yhtenäisestä, motivoivasta ja käytännönläheisestä työturvallisuuskoulutuksesta tuntuu täydelliseltä. Yhtenäinen sisältö ja oppimisen varmentaminen rajattomalle määrälle ihmisiä – suoritettavaksi missä vain, milloin vain.

Työturvallisuus on ollut yksi Apprixin henkilöstökoulutusten avainteema jo vuodesta 2001. Satojen turvallisuuskoulutusten ohessa meille on kertynyt tietoa muuttuvista käytännöistä, eri toimialoista ja työkohteista suhteessa esimerkiksi viranomaisohjeisiin, laatustandardeihin ja lakipykäliin.

Mitkä ovat ensimmäiset askeleet toimivaa työturvallisuuskoulutusta suunniteltaessa?

1. Mitkä ovat konkreettiset & mitattavissa olevat tavoitteet?

Henkilöstön opetus ei riitä työturvallisuuskoulutuksen tavoitteeksi. Miten koulutus edistää nollan tapaturman tavoitetta koulutettavan arkisessa työssä. Mitkä turvallisuusnäkökulmat ovat oleellisia, ja miten vahvistaa yhtaikaa sekä yksilön omaa vastuuta että yrityksen yhteistä agendaa? Oppimisen ja ymmärtämisen me Apprixilla varmistamme case-esimerkein simuloimalla työelämän tositilanteita. Oman toimintaympäristön ja työtilanteiden tunnistaminen kiinnittää koulutettavan huomion ja motivoi häntä sisäistämään tärkeät turvallisuusnäkökulmat. Ja kun tavoitteena on parantaa koulutettavan ymmärrystä ja käytännön taitoja, myös tavoitteiden toteutuminen on mitattavissa.

2. Kenelle koulutus on suunniteltu?

Kohderyhmän tiedostaminen takaa sen, että viesti saadaan perille mahdollisimman tehokkaasti. Me Apprixilla panostamme pedagogiikkaan, koska turvallisuuskysymyksissä ymmärtäminen on sekä yksilön että organisaation etu. Siksi Apprix Builder® koulutukset puhuttelevat käyttäjää henkilökohtaisella tasolla. Kiinnitämme huomiota erilaisiin oppijoihin työmailla tai toimistoissa. Esimerkiksi monikielisen henkilöstön kannalta visuaalisuus ja digitaaliset havaintotyökalut ovat ymmärtämisen A ja O. Toteutamme koulutuksen tarvittaessa eri kieliversioina ja vaikkapa erilaisten työroolien mukaisin lisätehtävin.

3. Miten koulutus edistää vuorovaikutusta?

Hyvä koulutus osallistaa ja kerää palautetta. Näin saadaan kerättyä osallistujilta valtava määrä dataa ja kartoitetaan tehokkaasti esimerkiksi yksittäisiä työturvallisuushavaintoja tai kehitystyön kannalta olennaisia läheltä piti -tilanteita. Toisaalta statistiikan painopiste on oppimisen varmentamisessa ja tulosten mittaamisessa. Integraatioiden avulla varmistetaan että Builder-koulutusten suoritusmerkinnät näkyvät ajantasaisesti esim. HR-järjestelmässä, ja tieto suoritetusta koulutuksesta voidaan yhdistää vaikkapa kulunvalvontaan tai luottamuksellisia tietoja sisältäviin järjestelmiin. Näin saadaan hyödynnettyä yhtä tietoa monessa organisaation kriittisessä järjestelmässä tietoturvallisesti.

Tehokas työturvallisuuskoulutus – tuhansia tapoja, yksi tavoite

Koulutuksen toteutuksessa mahdollisuuksia on rajattomasti: suunnittelun eteneminen on kiinni kohderyhmästä ja tavoitteista, toimialasta, yrityksen arvopohjasta ja toimintakulttuurista, halutuista integraatioista ja toiminnoista, standardeista ja juridiikasta.

Ota haltuun myös kumppanit – Turvallisuuskoulutus voidaan jakaa myös yrityksen yhteistyökumppaneille – esimerkiksi siivous- tai kiinteistötyöntekijöille, joiden halutaan toimivan yhteisten ohjeiden mukaisesti turvallisuuden optimoimiseksi.

Oheisten vinkkien lisäksi näkisin yhteisenä tekijänä tavoitteen: NOLLA TAPATURMAA TYÖSSÄ. Se on vahva viesti sekä yrityksen henkilöstölle että ulkopuolisille: Täällä välitetään ihmisistä.

Kirjoittaja

Mikko Eskelinen

Managing Partner

Apprix Oy

puh. +358 40 078 7738

mikko.eskelinen (a) apprix.fi

Tiesitkö?

Kun saat tietoa työturvallisuudesta verkkokoulutuksen muodossa, valitset itse koulutukselle haluamasi ajan ja paikan. Digitaalisuus on siis osa käyttäjäystävällisyyttä, kuten ovat Builderin muutkin avut: vuorovaikutus, motivointi ja pedagogisesti muotoiltu rakenne.

Tämä on meidän omaksumamme toimintatapa, joka tähtää tiedon ymmärtämiseen ja sisäistämiseen käytännön kautta, selkein työkaluin ja mitattavin tuloksin.

Faktaa

Olemme Vastuu Groupin partneri  ja luotettava kumppani. Toimimme myös globaalin tason yhteistyössä työturvallisuudesta, HR-kehitystyöstä ja juridiikasta vastaavien asiantuntijoiden kanssa.