MEDIATIEDOTE 9/2020

Lisääntyneet koronavirustartunnat ja toisaalta välinpitämättömyys koronasuositusten noudattamisessa on aiheuttanut huolta, jota Apprix Oy pyrkii ehkäisemään osallistavan verkkokoulutuksen keinoin.

Kun pieni suomalaisyritys kertoo jakavansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottamaa koronatietoa ilmaiseksi asiakkailleen, toimenpide ei vaikuta kummoiselta. Vai vaikuttaako?

Apprix Oy:n avainasiakkaitten piiriin kuuluvat sellaiset suomalaiset/kansainväliset yritykset kuin esimerkiksi YIT, Valmet Automotive, Fazer, Atria, Gasum, Finavia, Elenia, Kekkilä, Konecranes, Orion, SOL Palvelut ja Altia.

Varovaisen arvion mukaan henkilöstökoulutustemme piiriin kuuluu kymmeniä tuhansia työntekijöitä Suomessa ja ulkomailla. Toivomme, että ilmainen MEIDÄN HYGIENIA -koulutus tavoittaa mahdollisimman monia eri tehtävissä toimivia työntekijöitä, joiden suojaaminen virustartunnoilta on ensiarvoisen tärkeää myös meille.

Mikko Eskelinen, Managing Partner, Apprix

Eskelisen mukaan ne yritykset, joissa panostetaan digitaalisiin henkilöstökoulutuksiin, ovat nyt vahvoilla, mutta toisaalta monet suomalaisyritykset ovat isojen haasteiden edessä. Esimerkiksi etätyön lisääntyessä uusien digitaalisten työkalujen käyttöönotto ja perehdytykset, työturvallisuus, tietoturvallisuus ja työssä jaksaminen huolettaa monia yrityspäättäjiä ja HR-ammattilaisia juuri nyt.

Meillä verkkokoulutuksia on aina tehty sangen erilaisille työyhteisöille siistijöistä juristeihin. Tässä hygieniakoulutuksessakin tavoitteemme on osallistaa erilaiset työntekijät miettimään hygieniaohjeiden ja omien toimintatapojen merkitystä arjessa koko työyhteisön kannalta.

Viranomaistietoa vuorovaikutteisella Builder-pohjalla

Ilmainen MEIDÄN HYGIENIA -koulutus on luotu Apprixin omassa Builder -oppimisympäristössä, jonka teho perustuu vuorovaikutukseen ja pedagogiikkaan. Käyttäjää aktivoidaan pohtimaan omaa tilannettaan ja haastetaan häntä aiheen pariin sekä tietosisällöin että tehtävin. Koulutuksessa ei kerätä eikä tallenneta henkilötietoja, eikä sen tekeminen sitouta mihihinkään.

Sekä Eskelinen että Apprixin toinen Managing Partner Jesse Jokinen ovat olleet uranuurtajina luomassa perustaa osallistaville ja tehokkaille digitaalisille henkilöstökoulutuksille jo vuosituhannen vaihteesta asti. Ala on kehittynyt huikeasti, mutta toisaalta pelkät digitaaliset työkalut eivät tarjoa edellytyksiä käytännön tasolla toimivien koulutusten luomiseen:

Pedagogiset menetelmät ja vahva käytännön kokemus kulkevat meillä rinnakkain digitaalisen innovoinnin kanssa. Koemme, että käytännönläheiset ja pedagogisin perustein rakennetut koulutukset parantavat henkilöstön osaamista, motivaatiota ja yhteisöllisyyden kokemusta, ja juuri nyt tällaista panostusta tarvitaan laajalla rintamalla. Kyse on pidemmällä aikavälillä koko yrityksen liiketoiminnan turvaamisesta, Jokinen toteaa.

THL tarjoaa luotettavia lähdeaineistoja myös yritysten hygieniakoulutuksiin.

Apprixin jakama MEIDÄN HYGIENIA -koulutus perustuu THL:n tietosisältöihin, jotka sellaisenaan ovat monelle tuttuja, mutta koulutuksen tavoitteena on sparrata ihmisiä pitämään suosituksista kiinni arkisessa työssä.

Olemme eläneet rajoitusten ja suositusten keskellä jo puoli vuotta. Mediassakin on nostettu esiin niitä tunteita, joita tilanne saa yksilöissä aikaan. Toisilla huoli on lisääntynyt tartuntamäärien taas kasvaessa, kun taas toiset ovat jo kyllästyneet jatkuvaan käsienpesuun ja turvaväleihin. Meidän tavoitteemme on muistuttaa siitä, että tilanteen pitkittyessä varovaisuus ja suositusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää sekä yksilöiden että työyhteisöjen kannalta, kertoo Jokinen.

Jokinen painottaa myös yhdessä tekemisen merkitystä:

Pienenä suomalaisyrityksenä haluamme näyttää esimerkkiä siitä, että jokainen panos viranomaisohjeiden tukemiseksi on tärkeä. Meillä kaikilla on mahdollisuus ottaa osaa koronavirustartuntojen ehkäisemiseen.

Linkit