Me Apprixilla intoilemme osallistavuudesta, sillä tiedämme miten valtava vaikutus sillä on oppimiseen. Koska emme halua pitää laadukkaiden verkkokoulutusten salaisuutta itsellämme, olemme työstäneet alkuvuoden ajan jotakin aivan uutta. Tulemme pian tarjoamaan asiakkaillemme uunituoreen koulutuspaketin, jossa muun muassa opetamme tekemään osallistavaa sisältöä vaivattomasti. Voit fiilistellä tulevaa lukemalla sisältöpäällikkömme ajatuksia osallistavuuden hyödyistä.

Osallistavuudesta puhutaan paljon pedagogiikan sekä työelämän kehittämisen parissa. Osallisuuden tunne onkin avainasemassa, kun halutaan motivoida oppimaan sekä varmistaa, että opittuja asioita osataan soveltaa omassa työssä. Harva kuitenkaan tietää, mitä termi oikeasti tarkoittaa tai miten osallistavuus liittyy laadukkaampaan oppimiseen. Kun koulutuksen tehtävät sisältävät osallistavia elementtejä, on oppijan mietittävä omaa toimintaansa hieman syvemmin. Tämä taas auttaa viemään opitut asiat käytäntöön.

Lisäksi oppijan sitoutuminen käsiteltävään asiaan lisääntyy, kun hänelle annetaan mahdollisuus osallistua tiedon rakentamiseen. Asiakkaidemme verkkokoulutuksissa sitoutumisen merkitys on korostunut, sillä koulutusten sisältö liittyy usein erilaisiin turvallisuusympäristöihin tai esimerkiksi kilpailulainsäädäntöön.

Otetaan pieni ajatusleikki: tarvitset verkkokoulutuksen, jossa käydään kattavasti läpi tietoturvallisuuden eri osa-alueet. Yrityksen tietoturvapäälliköllä on loistavasti hallussa GDPR-asetuksen kiemurat ja hän on perehtynyt tarkasti juuri teidän yritykseenne mahdollisesti kohdistuviin tietoturvauhkiin. Tietoturvapäällikkö on laatinut laadukkaan ja lukuisia työtunteja syöneen tietoturvaohjeistuksen. Seuraava askel onkin ohjeistuksen jalkauttaminen yrityksen palveluksessa toimiville työntekijöille.

Nyt onkin tuhannen taalan paikka panostaa koulutukseen, sillä asiantuntijan työ valuu hukkaan jos työntekijät eivät noudata tietoturvaohjeistusta. Vaihtoehtona on toteuttaa livekoulutus, joka sitoo sekä kouluttajan että koulutettavat tiettyyn aikaan ja paikkaan. Voit myös tehdä verkkokoulutuksen, jossa oppijan tehtävä on lukea tai kuunnella valmiiksi pureskellut faktat. Kuulostaisiko kuitenkin paremmalta tarjota työntekijöille lukuisia tehtäviä sisältävä koulutus, joka haastaa miettimään omaa toimintaa arjessa sekä suhtautumista tietoturvauhkiin?

Tehtävät voivat toimia orientoivana osana koulutusta, jolloin oppija johdatetaan pohtimaan omaa osaamistaan tai oppimistavoitteitaan heti alussa. Toisaalta voit osallistaa tehtävien avulla myös silloin, kun haluat korostaa tiettyä osa-aluetta ja varmistua, että asia on ymmärretty. Jos yritykseenne kohdistuu vaikkapa korostunut tietosuojahyökkäysten uhka, voit pistää oppijan tiukan paikan eteen miettimään, mitä seurauksia esimerkiksi kalasteluviestin liitteiden avaamisesta voi olla. Laadukkaasti toteutetut tehtävät tuottavat uusia näkökulmia ja auttavat oppijaa ymmärtämään, kuinka suuria seurauksia omilla teoilla voi olla.

Toivottavasti myös teidän yrityksessänne on jo innostuttu osallistamisesta!

Kirjoittaja

Henni Turkia-Tiensuu

Content & Communications Manager

Apprix Oy