Säkerhets-, kvalitets- och miljöutbildning

Arbetsplatsens säkerhet, kontinuerlig kvalitet och miljöarbete är de värden som Apprix Builder® synliggör i det dagliga arbetet.

QEHS-utbildning, arbetssäkerhet, ansvars- och kvalitetsutbildning, uppförandekod, cirkulär ekonomi eller lagstadgade riktlinjer som säkerställer kompetensnivå och kursintyg. Du kan integrera allt detta i ditt företags olika system (t.ex. åtkomstkontroll), specificerat och säkert.

Vi har stor erfarenhet av personalutbildning, den senaste kunskapen inom området, optimerade verktyg och pedagogisk expertis i kombination med vardagens arbetsliv och lag.

För att vi ska kunna hjälpa våra kunder i olika situationer och förändrade behov, utvecklas vår SaaS-tjänst ständigt.

Säkerhet

Vi har 20 års erfarenhet och stark kompetens för att främja arbetssäkerhet, till exempel inom industri-, bygg- och energisektorn genom deltagande och interaktiv utbildning online.

Enligt statistik är förebyggande arbete det bästa sättet att säkerställa säkerheten. 

Med hjälp av Builder-utbildning kan potentiella risksituationer och utvecklingsområden identifieras från önskade målgrupper. I slutändan beror säkerheten på bra rutiner och av att kunna nå varje anställd i organisationen  i tid och på korrekt sätt.

Arbetssäkerhet är mer än bara olycksstatistik. Apprix Builder® erbjuder också en mängd olika utbildningar om enhetliga arbetshygienmetoder för de önskade målgrupperna på ett snabbt och enkelt sätt.

Säkerheten med personer som finns i lokalerna men är inte anställda?

Ett kursintyg från en Builder-säkerhetsutbildning kan vara en förutsättning för åtkomst till specifika anläggningar eller system, till exempel för städpersonal eller säkerhetsvakter. En praktisk online-utbildning som en del av åtkomstkontroll gör det enkelt att hantera och garantera säkerheten i företagets alla anläggningar och system.

Kvalitet

Bland våra kunder finns starka proffs inom livsmedelsproduktion, serviceindustri och byggteknik, för vilka kontinuerlig kvalitetsarbete är en förutsättning för företagets verksamhet.

När distansarbetet ökar måste organisationerna kunna behålla expertis och motivation för att säkerställa kvalitet. Apprix Builder® är en digital lösning som främjar lärande och effektivt implementerar arbetsmetoder för personalen. Builder-utbildning engagerar och uppmuntrar till lärande!

Miljö

Våra kunder investerar i ansvarsfullt tillvägagångssätt och miljöperspektiv. Med hjälp av Builder-utbildningar är det möjligt att visualisera viktiga teman genom att ta exempel från verkliga situationer i arbetslivet – på ett praktiskt, medverkande och ansvarsfullt sätt.

Cirkulär ekonomi, minskning av koldioxidavtryck och klimatansvar – stora teman med individuella insatser och mätbara resultat – så här fungerar företagsansvaret som bäst!

Apprix Builder® investerar i förståelse

Builder motiverar, involverar och guidar personalen, så att de vet hur man ska agera korrekt i vanliga arbetssituationer. Varje element av det pedagogiskt byggda verktyget är konstruerat för att främja inlärning på ett praktiskt och motiverande sätt. För olika användare med speciella behov och till exempel för personal som talar ett annat språk, har det illustrativa sättet och de olika språkversionerna ett tydligt mervärde som gynnar hela företaget.

Visste du att?

Vi besitter 20 års erfarenhet av säkerhets-och kvalitetsutbildningar.

Vårt motto:

Varje medarbetare är viktig! Börja använda data och se till att alla har tillräckligt med kunskap, färdigheter och stark motivation.

Jesse Jokinen, Managing Partner, Apprix

Länkar:

Verkkokoulutusten aiheita.

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov