Miten perehdyit tehtäviisi nykyisessä työssäsi? Entä muistatko miten koit ensimmäiset työpäiväsi nuorena kesätyöntekijänä tai harjoittelijana?

Maailmanlaajuinen pandemia on asettanut yritykset tiukan paikan eteen. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on jokaisen yrityksen avainasia, mutta miten arjen oppimiskokemukset viedään verkkoon nyt, kun etätyöstä on tullut monille yrityksille arkea?

Uusien käyttöjärjestelmien, työkalujen, sovellusten tai projektien omaksuminen ei ole aina helppoa, mutta oppiminen ei ole rakettitiedettä.

Usein asioiden näyttäminen käytännössä on hyvä ja mielekäs oppimisstrategia. Kuten alakoulussa; ensin opettaja näyttää miten kudin otetaan käteen, ja miten langasta luodaan puikkojen avulla silmukka. Sitten sinä saat itse yrittää. Ja yritettyäsi opettaja antaa palautetta, kannustaa jatkamaan ja kehittymään edelleen.

Käytännönläheisyyteen, vahvaan pedagogiikkaan ja vuorovaikutukseen luotamme myös me Apprixlaiset. Meidän työkalumme on Builder verkko-oppimisympäristö, ja meidän virtuaalisissa kudinpuikoissamme on laaja skaala esimerkiksi erilaisia turvallisuusperehdytyksiä, Compliance-koulutuksia ja HR:n sekä myynnin täsmäkoulutuksia.

Ference Marton on ruotsalainen kasvatuspsykologi, joka toi työssään esiin pinta- ja syvätason oppimisstrategiat. Pintatason oppimisessa korostetaan pitkälti ulkoa pänttäämistä, kun taas syvätason oppimisen tavoitteena on opitun tiedostaminen ja kokonaisuuksien hallinta.

Syvätason oppimista toteutetaan Builder-koulutuksissa tuomalla työelämän arkitilanteet ja käytännöt oppijan tietoon ja osallistamalla hänet rakentavaan vuorovaikutukseen opitun aiheen parissa. Pääosissa on oppija itse – hänen tietonsa ja kokemuksensa. Se miten hän voi työssään hyödyntää kunkin koulutuksen sisältöjä. Ja se miten hänen ammattitaitonsa vahvistaa yrityksen tai yhteisön eri toimintoja.

Osaava henkilöstö on kilpailuetu

Apprixin Jesse Jokinen on ollut mukana kehittämässä digitaalisia oppimisympäristöjä jo vuodesta 2001:

Meidän asiakkaillemme strukturoitu ja korkealaatuinen henkilöstökoulutusjärjestelmä on merkinnyt selkeää panostusta osaamiseen ja digitaalisuuteen. Pitkällä tähtäimellä tämä panostus on myös vahva kilpailuetu – liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen tänä aikana edellyttää meiltä kaikilta vahvoja ja ajantasaisia valintoja, Jokinen kertoo.

Jokisen mukaan maailmanlaajuinen koronapandemia on asettanut monet yritykset tiukan paikan eteen: luonnollisesti turvallisuus- ja hygieniaohjeiden saattaminen kattavasti koko henkilöstön tietoon on monelle yritykselle iso haaste, mutta toisaalta esimerkiksi etätyön lisääntymisellä on myös epäsuoria seurauksia. Käytännössä tämä näkyy epävarmuutena esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytyksissä ja työtehtävien kannalta olennaisen lisäosaamisen hankinnassa.

Valitettavasti kehitys näkyy myös siinä, että erilaisista webinaareista ja verkkokoulutustyökaluista on runsaudenpulaa, ja tarjonta on hyvin kirjavaa.

Apprixilla me panostamme koulutuksissa esimerkiksi aitojen työelämätilanteiden simulointiin. Kokemuksemme mukaan paras lopputulos saadaan vuorovaikutuksen ja osallistamisen kautta, mutta myös motivointi on tärkeä tekijä. Builder-koulutukset ovatkin asiakkaillemme tärkeä osa yrityksen sisäistä viestintää, työnantajamielikuvaa ja arvopohjaa, Jokinen toteaa.

Builder on tutkittu ja turvallinen koulutustyökalu.

Haluatko liittää organisaatiosi osaksi uuden aikakauden oppimisympäristöä?