Töihin Apprixille?

Etsimme jatkuvasti lahjakkaita ihmisiä tiimiimme.

Apprix Oy on digi­taa­listen hen­ki­lös­tö­kou­lu­tusten suo­ma­lainen pio­neeri ainut­laa­tui­sella 20 vuoden koke­muk­sella ja vah­valla asiantuntemuksella.

Uuden aika­kauden digi­taa­linen oppi­mis­työ­ka­lumme Apprix Builder® perustuu näihin kulmakiviin:

  • Vuo­ro­vai­kutus, peda­go­giikka ja osallistaminen.
  • Datan hal­linta, oppi­misen var­men­ta­minen, luo­tettava sta­tis­tiikka ja moni­puo­liset integraatiot.

Tekijäksi Apprixille?

Miltä sinusta kuu­lostaa esi­mer­kiksi html, javascript, php tai ui/​ux? Entä digi­taa­linen sisäl­lön­tuo­tanto tai projektinhallinta?

Lähetä ansio­luet­telosi ja hake­muksesi osoit­teeseen jesse.jokinen (at) apprix​.fi.

Varaa demo
Varaa demo

Varaa demo!

Varaa maksuton demo 30/60min: yksilöllinen koulutustarpeen kartoitus