Miten vanhoista koulutussisällöistä saadaan osallistavia verkkokoulutuksia? Näin kysyy uuden verkkokoulutusprojektin käynnistyessä moni asiakkaamme, jolla on käytössä pino vanhoja koulutusdokumentteja ja tieto siitä, että sellaisenaan ne eivät tavoita kaikkia työntekijöitä.

Pohdi viimeisintä koulutusta (esimerkiksi dia-esitystä tai opetuswebinaaria), johon osallistuit. Miten kauan koulutus kesti tai miten monta sisältökokonaisuutta koulutukseen kuului? Entä mitä muistat koulutuksesta nyt?

Yritit kenties koulutuksen aikana hengittää syvään ja keskittyä, mutta jossakin vaiheessa huomiokykysi yksinkertaisesti herpaantui. Oliko koulutussisältöön ladattu liian paljon painavaa informaatiota? Tai ehkei koulutus motivoinut sinua osallistumaan ja ottamaan kantaa?

Älä suotta nolostu – kokemuksesi ei tee sinusta huonoa oppijaa. Tutkimusten mukaan ihmisen kyky käsitellä uutta tietoa on rajallinen.

INFOTULVAA, ARGH

Paljon asiaa, liian vähän tilaa teksteille – voi tuskaa! Laajojen tekstikokonaisuuksien kopiointi Builder-koulutustyökaluun ei ole helppoa. Kyseessä ei ole Apprixin suunnitteluvirhe vaan pedagogisin perustein tehty ratkaisu.

Asiakkaamme arvostavat Builderin sisäänrakennettua pedagogiikkaa. Tavoitteemme on, että oppija kykenee lukemaan yhden tekstikehyksen sisällön nopeasti ja tehokkaasti. Tästä seuraa parempi oppimiskokokemus!

Toisin sanoen meillä on joukko huolella kehitettyjä Builder-ominaisuuksia, jotka auttavat sinua jakamaan tietoa pedagogisesti oikealla tavalla. Lisäksi rohkaisemme Builder-sisällöntuottajia kiinnittämään huomiota tiivistettyyn selkokieleen ja osallistavaan puhuttelutapaan.

Apprixin asiakkaana saat ohjausta siitä, miten rakennetaan selkokielinen ja osallistava kokonaisuus, joka huomioi erilaiset oppijat ja työympäristöt.

Kertakaikkiaan vitaalia tietoa? Kokonaisuuksia, joita ei voi tiivistää tai paloitella?

Laajat tekstikoosteet tai taulukot voi liittää Builder-koulutukseen pienempinä paloina; vuorovaikutteisina tehtävinä, videona tai tiedostolinkkeinä. Liitteiden läpikäymisen voimme varmistaa koulutuksessa sujuvasti vaikkapa kysymällä ja motivoimalla.

Se, miten informaation sisään voidaan upottaa kannustavia ja osallistavia huomioita, ei ole rakettitiedettä:

Rakettitiedettä ei ole myöskään rohkaisu vuorovaikutukseen:

Älä informoi, vaan osallista!

 1. Kysymys herättää oppijan aivosolut
 2. Kysymykseen vastaaminen edellyttää oppijalta asian omaksumista ja pohdintaa.
 3. Pohdinnan jälkeen perusteltu oikea vastaus putoaa hedelmälliseen maaperään. Se sitouttaa toimimaan, vahvistaa motivaatiota, rohkaisee kertaamaan vanhaa tietoa… Tai kenties se avaa oppijalle aivan uusia näkökulmia aiheeseen.

Ei se ole tyhmä, joka kysyy…

Osallistavassa verkkokoulutuksessa kysymysten tavoite ei ole aina mitata työntekijän tietoa/osaamista, vaan:

 • OSALLISTAA työntekijä tietoisuudella siitä, että hän on tärkeä osa laajaa & osaavaa verkostoa.
 • MOTIVOIDA työntekijää ottamaan kantaa ja osallistumaan > mielikuva siitä, että minun mielipiteelläni on merkitystä, on tärkeä motivaation osatekijä.
 • VASTUUTTAA työntekijä siihen, että viime kädessä hän itse on vastuussa omista työtehtävistään ja työssä jaksamisesta.
 • SITOUTTAA työntekijä organisaatioon, joka tukee ja välittää. Tämä tieto on tärkeä esimerkiksi jos/kun halutaan pitää yllä matalaa kynnystä avoimeen keskusteluun ja työyhteisön/esihenkilöstön tukeen.
 • VAHVISTAA organisaation brändiä & työnantajamielikuvaa – sekä oman väen että ulkoisten kumppaneiden (kuten jälleenmyyjien tai asiakkaiden) silmissä.

Entä EXPERIENCE MAPPING?

HRD-asiantuntijat arvostavat työntekijäkokemuksen mittaamista – myös experience mapping toteutuu tehokkaasti Builderin avulla.

Millaisin odotuksin uudet työntekijät aloittavat ensimmäistä työpäiväänsä? Tai mitä mieltä jälleenmyyjät ovat yrityksen palveluista? Tai millaisia kokemuksia urakoitsijoilla on työmaaturvallisuuden haasteista ja mahdollisuuksista juuri nyt?

RINTA ROTTINGILLE: Tänä päivänä data on valtaa, eikä sen kerääminen ja hyödyntäminen ole meillä Builder-ammatilaisilla kovin monen klikkauksen päässä.

Osallistaminen kannattaa – se tehostaa oppimista!

Kysy Apprixin asiantuntijoilta lisäksi vaikkapa seuraavista teemoista:

 • Koulutusten kieliversiot
 • Erilaisten oppijoiden huomiointi
 • Tiedon visualisointi ja havainnollistaminen

Apprix Builder® on matalan kynnyksen koulutustyökalu, jonka sisällä käytössäsi ovat mm.

 • FAQ – usein kysytyt kysymykset
 • Tips & Tricks -vinkit Builderin tehokkaaseen hyödyntämiseen
 • Help-sivuston ohjeet
 • Henkilökohtainen Helpdesk-palvelu