eLearnings i lagstiftning och bolagsrätt

Lagar och förordningar, global företagsrätt, certifieringar och standarder - få av oss kan navigera i paragrafdjungeln helt på egen hand, men med rätt verktyg och expertis blir lärandet praktiskt och mätbart.

Man lär genom erfarenheter: nationell och internationell lagstiftning och företagsspecifika affärsmetoder är vardagsjobb för oss på Apprix. Apprix Builder® är en digital lösning som främjar lärande och effektivt implementerar standard- och certifieringsbaserade metoder för önskad målgrupp – oavsett storlek eller plats. Builder-utbildning engagerar och uppmuntrar till lärande!

Lära ut och implementera arbetssätt

Hur förklarar man policyer, processer och riktlinjer för anställda eller partners? Vad betyder Anti-Bribery, Insider Policy, Competition Compliance och GDPR?  Eller hur lär man ut små fallgropar och knep relaterade till rutinprocedurer som hittills bara varit kända för de mest rutinerade kolleger eller utvalda experter?

I Builder eLearning är interaktion och personlig anpassning väsentliga komponenter. Utbildningen är byggt på en kombination av gedigen kunskap och sparring, innovativ teknik och en CAN DO-attityd. Utöver allt detta samlar Apprix Builder® information, utforskar åsikter eller erfarenheter och identifierar framtida utvecklingspotential, som en del av företagets statistikhantering.

Kontinuerligt lärande, certifieringar och standarder

För att underlätta hanteringen av standarder och certifikat; med hjälp av Builder kan kompetensen mätas och uppdateras vid önskade tidsintervall.

Vill du att dina anställda ska få en regelbunden automatisk påminnelse om vilka online-kurser de behöver utföra? Eller har kraven ändrats – ska kriterierna för obligatoriska utbildningars prestationsanteckningar klargöras? Apprix Builder® är ett mycket anpassningsbart och mångsidigt verktyg som ger en enhetlig utbildning för en mängd olika målgrupper.

Enhetlig fortbildning för ett obegränsat antal användare

Försäljnings-, HR- eller ekonomipersonal – definiera din målgrupp och dela enkelt en aktuell och bevisad effektiv utbildning! 


Builder – SaaS-tjänsten utvecklas hela tiden. När Apprix Builder®  integreras till exempel i vår kunds HR-system, ser arbetsgivaren att varje anställd har genomfört nödvändiga utbildningar och kurser. Builder-kursintyg kan också vara en förutsättning för att till exempel få utföra nya arbetsuppgifter, eller så kan den begränsa tillgången till önskade platser.

Och affärspartners?

Builder-utbildning kan också utbilda affärspartners eller kunder till utvalda ämnesområden –  till exempel konkurrensrätt, internationell handel eller företagets egen affärsmodell – uppgifter med verkliga simulerade juridiska fall, som kan tränas via online-utbildning som en del av åtkomstkontroll och blir lätta att hantera, vilket garanterar säkerheten.

Distansarbete och digitala satsningar

När distansarbetet ökar står organisationer inför utmaningen att bibehålla kompetens och motivation. Apprix Builder® är en digital lösning som har skapats för att stödja personalens välbefinnande mitt i vår rådande nya vardag. Inom internationella organisationer är utbildningarna lätta att förmedla till olika länder eller affärsenheter. Builder-utbildning engagerar och uppmuntrar till lärande!

Verkkokoulutusten aiheita.

Boka en demo!

Boka en gratis 30/60 min. demonstration: individuell kartläggning av utbildningsbehov